pentru pacienți

    Laboratorul medical din cadrul MARMED S.R.L. este acreditat de RENAR, îndeplinind cerințele SR EN ISO 15189:2013 și este competentă să efectueze activități de analize medicale.

     În aceste condiții, laboratorul de analize medicale din cadrul S.C. MARMED S.R.L. este în permanență preocupat de îmbunătățirea continuă a nivelului de satisfacție a clienților săi, care este unul din obiectivele sistemului de management al calității laboratorului.
    Persoana de contact din laboratorul medical S.C. MARMED S.R.L. care poate furniza informații suplimentare este Dr. Dávid Csaba-Levente, tel.: 0751-114.309.

    Vă mulțumim anticipat!